Vattenkvalitet Köpingsvik-Borgholm-Rälla

Du som bor inom området söder nedan har vattenkvalitet enligt tabellen under kartan.

pH Hårdhet (gr dH) Kalcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Järn (mg/l) Mangan (mg/l) Fluorid (mg/l) Alkalinitet (mgHCO3/l ) Konduktivitet (mS/m)
8,3 7 45 2 <0,02 <0,01 0,6 220-240 60-65