Vattenkvalitet område Byxelkrok-Enerum

Du som bor inom området Byxelkrok-Enerum nedan har vattenkvalitet enligt tabellen under kartan.

norr

pH Hårdhet (gr dH) Kalcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Järn (mg/l) Mangan (mg/l) Fluorid (mg/l) Alkalinitet (mgHCO3/l) Konduktivitet (mS/m)
7,8 11 70 2 <0,01 <0,01 <0,2 250-260 45-50