Område Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda

Du som bor inom området Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda nedan har vattenkvalitet enligt tabellen under kartan.

 

pH Hårdhet (gr dH) Kalcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Järn (mg/l) Mangan (mg/l) Fluorid (mg/l) Alkalinitet (mgHCO3/l ) Konduktivitet (mS/m)
8,3 4 20 6 <0,01 <0,01 <0,2 60-100 30-40