Så här kan du hjälpa till med att spara vatten!

Vi är vana vid att det finns där – i kranen, duschen och i trädgårdsslangen. Men vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med dropparna av det livsviktiga livsmedlet. Ser du dagligen fram emot en varm och lång dusch? Glömmer du ibland att stänga av vattenkranen när du borstar tänderna? Eller spolar du tills du får riktigt kallt vatten i glaset? Många små åtgärder kan bidra till att vattnet inte slösas i onödan.

Duscha kortare tid med snålspolande munstycke

En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Tandborstning

Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 36 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 72 liter. Skulle alla kommuninvånare göra detta skulle vi spara nästan en miljon liter vatten varje dygn!

Diska inte under rinnande vatten

Diskning kan vara en riktig vattentjuv! Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 36 liter vatten. Skulle alla hushåll i Borgholms kommun inte diska under rinnande vatten kan vi spara nästan 200 000 liter vatten varje dygn.

Kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla och skölj inte av porslinet i onödan innan du ställer in det i diskmaskinen.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt

Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Spolar du sammanlagt en minut varje dag gör du av med tolv liter vatten. Gör alla kommuninvånare det, gör vi av med drygt 130 000 liter vatten varje dygn. Fyll istället en vattenkanna med vatten och ställ i kylen.

Tvätta inte bilen i onödan

Och om du gör det, gör det på en fordonstvätt. Stora delar av föroreningarna skiljs bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. De flesta moderna fordonstvättar har godkänd reningsutrustning.

Trädgårdsbevattning

Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning.

Stäng av vattnet till ditt fritidshus

För alla fritidshus som lämnas obevakade – stäng av vattnet till huset. Frostsäkra vattenledningarna och undvik läckor.

Pooler

För att fylla eller byta vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter kan man via privat speditör hämta vatten vid vårt vattenverk i Löttorp eller Sandvik.