Var rädd om vårt vatten

 

 

 

 

 

 

Efter 2015-2016 års vattensituation och de stora besparingar vi alla hjälptes åt med har vi nu god vattentillgång. Vi uppmuntrar alla att fortsätta med de besparingar man kan göra med enkla medel. Det gör att vi fortsatt kan stå rustade för eventuella framtida torra perioder. Borgholm Energi fortsätter sitt arbete med att förstärka vårt ledningsnät och produktion. Vi uppskattar allas hjälp i vår strävan att bibehålla en god vattenbalans.

Här har vi samlat tips över hur du kan hjälpa till med att spara vatten.

Bevattningsförbud

All bevattning med spridare och slang är förbjuden under perioden 1 maj till 30 augusti. Anledningen till detta är att vattenförsörjningsanläggningarna är byggda och dimensionerade för att leverera ett friskt dricksvatten året om, inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter

Pooler

För att fylla eller byta vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter kan man via privat speditör hämta vatten vid vårt vattenverk i Löttorp eller Sandvik.

Fasadtvätt

Det är tillåtet för firmor samt privatpersoner att utföra fasadtvätt.

Fakta

  • Borgholms kommun producerar circka 2 miljoner kubikmeter vatten per år.
  • I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn, det mesta till den personliga hygienen.
  • Varje minut pumpas det ut cirka 12 liter vatten från duschar och kranar.
  • En modern vattentoalett förbrukar 2-4 liter per spolning (lilla och stora spolningen). En toalett av äldre modell spolar med upp till 12 liter per gång.
  • Antal invånare i Borgholms kommun: 10 600.
  • Antal gästnätter under året: cirka 2 miljoner.
  • Antal hushåll i Borgholms kommun: cirka 5 000.
  • Antal fritidshus i Borgholms kommun: cirka 6 500.