Vattenverk

Vi producerar 2 000 000 m³ dricksvatten varje år.

I område Byxelkrok-Enerum används det naturliga grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvattnet.

I vattenverket renas vattnet från färg, COD och lite kalk med membranteknik (vattnet pressas genom en sil med väldigt små hål). Som säkerhet finns ett UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område Löttorp-Böda används grundvatten som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte till, utan förstärks av Hornsjöns vatten som får infiltrera i området.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter.  Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda har vi ett nytt (2017) vattenverk som tillverkar dricksvatten från bräckt havsvatten. Detta avsaltningsverk filtrerar vatten i flera steg med filterteknik för att sedan slutligen avsalta havsvattnet via omvänd osmos (RO). Se mer om detta verk under https://www.borgholmenergi.se/vatten-avlopp/vara-anlaggningar/avsaltning-av-vatten/

I område Köpingsvik-Borgholm-Rälla används grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte, utan förstärks genom infiltration. Infiltrationsvattnet hämtas i kanaler runt om vattentäkten.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter. I ett efterföljande steg tas kalken bort i jonbytesfilter. Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.