Ledningar

Borgholm Energi ansvarar för ca 78 mil vattenledningar och ca 48 mil spillavloppsledningar i Borgholms kommun. I Borgholm, Löttorp och Rälla finns även ett ledningsnät för dagvatten på ca 7 mil. På ledningsnätet finns också flera pumpstationer och reservoarer.

Sommartid belastas vattenledningsnätet mycket hårt då uttaget av vatten ökar enormt. Då kan problem med dåligt tryck eller missfärgningar förekomma.

Vi arbetar ständigt med att förebygga avbrott i dricksvattenleveranserna och att minska risken för avloppsstopp med risk för bräddning till vattendrag och hav. Det görs genom ett kontinuerligt underhåll av ledningsnätet och tillhörande anläggningar.