Bevattningsförbud

Utgångsläget i kommunen är bättre än förra året, men grundvattennivåerna är inte uppe på normalnivå. Därför införs bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen under perioden 1 maj – 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter

Pooler

För att fylla eller byta vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter kan man via privat speditör hämta vatten vid vårt vattenverk i Sandvik.

Fasadtvätt

Det är tillåtet för firmor att utföra fasadtvätt.

Här finns tips på hur du kan spara på vattnet.

Varför?

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Under perioden maj-augusti används väldigt mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla mindre pooler. Upp till 25 % av dricksvattnet som vi producerar kan under en torr period gå åt för bevattning.

Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. När dricksvattnet används till bevattning minskar vattenmagasinen. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder. Vattenförsörjningen är byggd för att ge ett friskt dricksvatten året om, inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten.

Information om vattenuttag ur sjöar och vattendrag

Med anledning av de låga vattenflöden som just nu råder i stora delar av Kalmar län har Länsstyrelsen i Kalmar sammanställt information om regler för uttag av vatten ur sjöar och vattendrag – se pdf:er nedan.