Bevattningsförbud

I Borgholms kommun gäller bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen under perioden 1 maj – 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter

Varför bevattningsförbud?

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Under perioden maj-augusti används väldigt mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla mindre pooler. Upp till 25 % av dricksvattnet som vi producerar kan under en torr period gå åt för bevattning.

Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. När dricksvattnet används till bevattning minskar vattenmagasinen. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder. Vattenförsörjningen är byggd för att ge ett friskt dricksvatten året om, inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten.

Pooler

För att fylla eller byta vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter kan man via privat speditör hämta vatten vid vårt vattenverk i Löttorp eller Sandvik.

Fasadtvätt

Det är tillåtet för firmor att utföra fasadtvätt.

Här finns tips på hur du kan spara på vattnet.