Avfallskvarnar

Det kommer en del förfrågningar till Borgholm Energi om installation om avfallskvarnar. Enligt ABVA krävs skriftligt godkännande av Borgholm Energi (VA-huvudman) för att få installera avfallskvarn kopplad till det allmänna spillvattennätet.

Borgholm Energi har gjort en utredning kring avfallskvarnar, vilken konstaterar att avfallskvarnar inte är aktuellt i Borgholms kommun. Utredningen finns att läsa som pdf-fil nedan.