Återströmningsskydd

Borgholm Energi är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsledningarna, och ansvarar för dess drift och skötsel. En av våra viktigaste uppgifter är att skydda dricksvattnet mot föroreningar.

Alla fastighetsägare som har kommunalt dricksvatten ska förse inkommande dricksvattenledning i huset med återströmningsskydd (backventil). Kravet gäller enligt kommunens ABVA. Syftet är att förbättra dricksvattnets skydd mot yttre föroreningar.

Återströmningsskyddets uppgift är att förhindra att vatten från en fastighet strömmar tillbaka till den kommunala vattenledningen utanför fastigheten. Det är viktigt, eftersom vatten som strömmar tillbaka, kan ”dra med sig” föroreningar, vilket i sin tur kan göra människor som dricker av vattnet sjuka.

Vad betyder återströmning?

Återströmning innebär att vatten rinner åt fel håll i ledningarna (mot avsedd riktning), t.ex. från en fastighets vattenledning tillbaka till den kommunala vattenledningen utanför fastigheten. Detta fenomen kan uppstå om det skapas ett övertryck inne i fastighetens egna ledningar. Då trycks vattnet från fastigheten tillbaka till den kommunala ledningen. Återströmning kan också uppstå genom undertryck ute i den kommunala ledningen. Om ett undertryck uppstår sugs vattnet från fastighetens ledningar tillbaka till den kommunala ledningen. Om det t.ex. på fastigheten finns en swimmingpool som fylls på med en vattenslang nedstoppad i poolen så kommer vattnet (inkl. kemikalier och andra föroreningar) från poolen att sugas upp och hamna i den kommunala ledningen. När det sker kommer människor i värsta fall att bli sjuka till följd av att ha druckit det förorenade vattnet.

Hur får man ett återströmningsskydd installerat?

Om du har tillräckliga kunskaper för att göra installationen av återströmningsskydd själv, går det bra. Läs då först igenom checklistan (finns att hämta längst ner på sidan). Vi rekommenderar dock att kontakta behörig VVS-installatör. Se lista med VVS-firmor utbildade av Borgholm Energi om hur återströmningsskydd ska väljas och installeras på rätt sätt (finns som fil längst ner på sidan).

När måste det vara åtgärdat?

Alla fastighetsägare ska se till att återströmningsskydd installeras senast 2019-12-31.* Om det på fastigheten bedrivs en verksamhet, som t.ex. lantbruk, camping eller restaurang, gäller 2013-12-31 som tidsgräns.

*Kommunfullmäktige har 2014-11-24 beslutat att förlänga tidsfristen till 2017-12-31.
*Kommunfullmäktige har 2017-04-18 beslutat att förlänga tidsfristen till 2019-12-31.

Vad kostar det?

Kontakta din VVS-installatör för prisuppgifter.

Utbildade VVS-firmor

Deltagare från ett antal VVS-firmor har medverkat vid möten och utbildning i hur återströmningsskydd ska väljas och installeras på rätt sätt i enlighet med gällande bestämmelser i Borgholms kommun. Nedan finns listan med dessa firmor samt den checklista som används av VVS-firmorna för att bedöma vilken typ av återströmningsskydd en fastighet behöver.