Inventering av fastighetsuppgifter

Just nu pågår arbetet med att revidera befintlig taxestruktur med syftet att ta fram en ny VA-taxa enligt Svenskt Vattens Basförslag. I samband med detta kommer en inventering ske för att uppdatera underlaget som ligger till grund för debitering. Detta för att bättre möta lagkrav på rättvis och skälig fördelning av kostnaderna inom VA-kollektivet, samt mellan kollektivet och avtalskunderna.

Inventeringen kommer ske i två omgångar under 2018-2019, först med fokus på näringsliv och därefter för privathushåll. Den nya taxan är planerad att implementeras 1/1-2020.