Ansluta vatten & spillvatten

ansluta vatten

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid ansökan om kommunalt vatten och spillvatten. Ansökan kan antingen göras digitalt via formuläret nedan eller via blankett.

Ansluta vatten eller spillvatten inom verksamhetsområde

Inom ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Den innebär att det finns särskilda rättigheter och skyldigheter för Borgholm Energi (huvudman i Borgholms kommun) och fastighetsägarna inom ett verksamhetsområde. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhets­områdets gränser och vilken taxa som gäller.

Ansvar för ledningar

Du som ansluter till kommunalt vatten, spillvatten eller dagvatten har ansvar för ledningarna som finns på din fastighet. Det gäller från anslutningspunkten, som oftast finns vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ansvarar du för att åtgärda eventuella fel på dessa ledningar. Borgholm Energi ansvarar för att underhålla och åtgärda ledningarna utanför anslutningspunkten.

Avtalskund – utanför verksamhetsområde

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet finns inte samma rättigheter och skyldigheter som inom verksamhetsområdet. Därför behövs ett avtal, mellan Borgholm Energi och dig som fastighetsägare, som reglerar inkopplingen till allmän VA-anläggning. När du har ansökt om anslutning görs en utredning av Borgholm Energi för att avgöra om fastigheten kan anslutas eller inte.

Kontakta oss för mer information om hur det fungerar där du bor.

För avtalskunder står Borgholm Energi för en förbindelsepunkt vid närmaste lämplig punkt på huvudledning. Kunden står för allt material, eventuell pumpstation, grävning, inmätning, vattenmätarbrunn, markägarkontakter och tillstånd utöver anslutningsavgift. Detta regleras genom avtalet.

Ansökan kan antingen göras digitalt via formuläret nedan eller via blankett. Blanketten kan även beställas via kundtjänst.