VA utbyggnad Tryggestad 2018-2019

Borgholm Energi AB VA kommer under 2018/2019 att bygga ut och sanera vatten och avloppsledningar i Tryggestad. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Tryggestad. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder. Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet.

2019-11-11

Arbetena är avslutade och asfaltering återstår.

2019-06-07

VA arbetena är nu färdiga och vi håller på att återställa vägar och grönytor.

2019-04-26

Arbetet fortsätter längs med Tryggestad 34, vägen kommer att vara avstängd, följ skyltad förbifart.

2019-02-14

Arbetet fortsätter längs med Tryggestad 38, vägen kommer att vara avstängd, följ skyltad förbifart.

Kartutskrift

2019-01-11

Arbetet fortsätter vid Tryggestad 13 och 15.

2018-12-21

Huvudledningarna genom Tryggestad är nu färdiga, arbetet fortsätter förbi Tryggestad 13.

2018-10-19

Arbetet fortskrider och är framme vid Tryggestad 18.

2018-09-14

Arbetet fortsätter vid Tryggestad 14.

2018-09-07

Under vecka 37 så kommer vi att påbörja grävarbetena. Vi börjar grävandet vid Tryggestad 14 och upp emot Tryggestad bygata.

2018-08-27

Vi kommer under vecka 35 att påbörja avverkning och röjning i området.

2018-08-21

 

Förberedelserna har påbörjats och vi räknar med att komma igång snart. Detta kommer att medföra störningar i form av ljud och vibrationer. Arbetet kommer att pågå under vardagar mellan 7-16 med varierande intensitet.  Med anledning av vibrationer från arbetsplatsen vill vi genom företaget BERGSÄKER syna de fastigheter som är inom riskzonen in- och utvändigt före och efter det att vibrationsalstrande arbeten har utförts. Synen planeras och utförs av bergsäker som kommer att kontakta er för att boka en tid.

Kontaktperson på Bergsäker under projektet är:

Emanuel Pålsson

Epost: emanuel.pahlsson@bergsaker.se

Tel: 0733-471 244

Mer information om besiktning finns på www.bergsaker.se

Vi ber om överseende med störningar och olägenheter i samband med ovan beskrivna arbeten.