VA utbyggnad Stenninge 2019

 

Borgholm Energi AB VA kommer under 2019 att bygga ut och sanera vatten och avloppsledningar i Stenninge. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Stenninge. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder. Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet

2019-02-08

Arbetet är igång och påbörjas i den södra änden av Stenninge.