VA utbyggnad Spjutterum

Borgholm Energi AB VA kommer under hösten och vintern 2017 att bygga ut VA till delar av Spjutterum. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter i Spjutterum. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken och vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Det kommer att vara tunga grävmaskiner och transporter i arbete under veckorna. Djupa schakt och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder, även för intilliggande byar.

Projektet är nu avslutat.

2017-11-08 Schaktning i norra området har påbörjats. Trafikstörningar kan förekomma.

2017-10-20 Planerad schaktstart är under v43