VA utbyggnad Södvik 2018-2019

Borgholm Energi AB VA kommer under 2018-2019 att bygga ut och sanera vatten och avloppsledningar i Södvik. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Södvik. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder. Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet.

2018-10-19

Projektet påbörjades under veckan vid Östra Södvik 39. Viss störning av trafiken kan förekomma vid arbetsområdet.

2018-09-28

Arbetet beräknas att påbörjas under nästa vecka.