VA utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m fl.

Borgholm Energi AB kommer under 2019-2020 att bygga ut och sanera vatten, avlopp och dagvattenledningar i Nydala, Vikingavägen m fl. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

2019-09-27

Projektering pågår.

 

 

Filer & dokument