2018-04-03

Vi planerar arbete i Högsrums Malmgata och det kommer vara begränsad framkomlighet på vägen mellan 07:00 till 16:00 från och med onsdag 4 april och cirka en vecka framåt.