VA utbyggnad och sanering längs med Södra Esplanaden.

Borgholm Energi AB kommer under 2019-2020 att bygga ut och sanera vatten, avlopp och dagvattenledningar längs med Södra Esplanaden i Borgholm. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

2019-09-27
Projektering pågår.