VA utbyggnad Kolstad Kyrkgata 2019

Borgholm Energi AB VA kommer under 2019 att bygga ut vatten och avloppsledningar i Kolstad Kyrkgata Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Kolstad. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder. Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet.