VA utbyggnad Källa – Kvarnstad

2018-04-25 Borgholm Energi AB har avslutat detta projekt och slutbesiktning har skett. Det kvarstår en ledningsrätts förrättning som en särskild kallelse kommer att skickas ut av lantmäteriet.

2018-01-07 Borgholm Energi AB planerar att starta utbyggnad av överföringsledning vatten mellan Källa – Kvarnstad med start januari-februari 2018. Under arbetets gång kommer viss störning i trafiken att förekomma. Vid vissa tidpunkter kommer en eller flera av vägarna i området att ha begränsad framkomlighet eller vara avstängda. Upphandlad entreprenör för denna etapp är Kanonaden Entreprenad.

Vi önskar att ni kontaktar oss inför projektstart om ni har synpunkter som kan vara av vikt för er eller oss.

För mer information om arbetet eller störningar under projektet kontakta Borgholm Energis kundtjänst tfn 0485-883 00 eller mail borgholm.energi@borgholm.se

Vi kommer att uppdatera hemsidan efter hand arbetena fortskrider. Vid eventuella drift störningar på befintligt nät kommer vi att lägga ut dem här och vid större så kommer vi att skicka ut dessa via vårt meddelande system UMS. För att vara säker på att ni får dessa, kan ni uppdatera era kontakt uppgifter på vår hemsida under fliken felanmälan https://www.borgholmenergi.se/felanmalan/