VA arbeten Löttorp

Borgholm Energi AB VA kommer under hösten och vintern 2017 att bygga ut vattenledning i Löttorp (Hagaby). Det kommer att förekomma störningar i trafiken och vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Det kommer att vara tunga grävmaskiner och transporter i arbete under veckorna. Djupa schakt och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

Projektet är nu avslutat.

2017-11-01

Etablering av arbetsplatsen och schaktning för rör schakt har påbörjats.