Pågående arbeten

pågående arbeten

Här berättar vi om våra arbeten inom vatten & avlopp. Det gäller större arbeten som berör eller kan komma att beröra kommuninvånare, kunder, företagare eller fastighetsägare.

Allmän information om VA-projekt och vad som gäller vid utbyggnad av VA finns på sidan frågor och svar VA

Aktuell information om driftstörningar på grund av arbeten som vi gör brukar vi lägga på sidan driftstörningar.