Utfällning av biofilm – missfärgat vatten

Utfällning av biofilm kan ge missfärgat vatten i samband med förändringar av flöde och vattenkvalitet i ledningsnätet.

Vad kan hända med biofilmen?
Biofilmen kan släppa vid kraftiga ändringar i flödeshastighet, flödesriktningändringar eller vid ändring av dricksvattnets sammansättning. Detta kan upplevas som en missfärgning av vattnet.
Vid kraftiga missfärgningar rekommenderar vi normalt att spola tills dessa försvinner, vilket de normalt gör inom 5-20 min av spolning.
Historiskt vet vi att det finns liknande fall där det har skett större släpp av biofilmen efter drifttagande av ny teknik för rening av dricksvatten. Det finns också fall där det inte har skett någonting mer än en långsam förändring av biofilmen i ledningsnätet.

Nuläge
Vattenverket i Sandvik levererar nu mer vatten till Löttorpsvattenverk, vattnet från detta verk har en annan sammansättning.
Det finns ett möjligt scenario nu, att i försörjningsområdet från Löttorps vattenverk, (från Ranstad och Gudesjö i söder till Böda i norr) kan vi få mindre eller större släpp av biofilmen.
När och om detta händer är omöjligt att säga men enligt det vi vet kan det ske inom en lång period från det den nya leveransen påbörjas.

Om du som kund upplever missfärgat vatten i större mängd, vad ska du göra?

  • Ring Borgholm Energi på 0485-883 00 under kontorstid, eller 0485-101 02 efter ordinarie öppettider – rapportera var och när.
  • Minimera ditt vattenuttag tills du har fått mer information.
  • Sök information på vår hemsida och lyssna på radio P4.

Om det blir ett större släpp av biofilm kommer Borgholm Energi att spola ur vattenhuvudledningar. Under denna tid är det rekommenderat att alla kunder undviker att ta vatten ur sina anslutningar.
Efter en större spolning kommer information gå ut till alla kunder i området som eventuellt har haft missfärgat vatten – som därefter uppmanas att spola ur sina system till de har klart vatten igen.

Vad är biofilm?
Bakterier och mikrober växer i huvudsak till sig på insidan av våra vattenledningar vilket syns i form av en tunn, hal beläggning, en så kallad biofilm.
Alla ytor från råvattenintag till kran är täckta av biofilmen. Denna biofilm är i sin normala sammansättning ofarlig och har sin egna positiva betydelse för ledningsnätet.