Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss. Vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign, följ länken nedan.

Här kan du läsa aktuella upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Entreprenadmaskiner

Upphandlingen omfattar entreprenadmaskintjänster med tillhörande utrustning inklusive beredskap för Borgholm Energi. Avtal kommer att tecknas med två stycken entreprenörer som rangordnas i ett ramavtal. Borgholm Energi AB upphandlar, administrerar och underhåller avtalet. Under avtalstiden har även Borgholm Energi Elnät AB och Borgholms kommun rätt att avropa från avtalet.

Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic
Sista anbudsdag är 30 oktober 2018.

Nybyggnad kallförråd Köpings Tall 12:2

Nybyggnation av kallförråd om 390 m² på fastigheten Köpings Tall 12:2 i Köpingsvik, Borgholms kommun.

Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic
Sista anbudsdag är 31 oktober 2018.