Trafikverket underhåller Ölandsbron mellan 19 mars och 18 juni

Semestertrafik Ölandsbron

 

 

 

 

 

 

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från den 19 mars till den 18 juni 2018. Arbetet innebär att vi genomför reparationer av kantbalkar, broisolering och katodiskt skydd. För att vi ska kunna utföra åtgärderna och skapa en säker miljö behöver vi stänga av körfält och sänka hastigheten. Enbart ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är körförbud för långsamtgående fordon under pendlartider mellan klockan 06-09 och 15-18.

Körfält för kollektivtrafik underlättar pendling över bron
För att underlätta pendling över bron finns det ett tillfälligt körfält från och med 19 mars som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir således smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt. Vi kommer inte att utföra något trafikstörande arbete under sommarveckorna, vecka 25 till 35 samt under Skördefesten vecka 39. Trafikanter kan således ta sig fram smidigt under dessa perioder.

Kontakt:
www.trafikverket.se/vialskarolandsbron
Johan Wesley, projektledare som nås via Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921