Reportage om avsaltningsverket i Svt Nyheter Småland

Svt Nyheter Småland rapporterar om avsaltningsverket i Sandvik som levererar gott vatten till invånarna på norra Öland. Tack vare verket har vi klarat dricksvattenförsörjningen under den torra sommaren mycket bra!

Se inslaget här.