Prisändring på verksamhetsavfall från och med 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 sker en prisändring gällande mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler på grund av ökade transport- och behandlingskostnader.

Övrigt avfall

Metallskrot tas emot i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, material med asbest, stubbar, sten och jord mottages inte. Övrigt avfall kan mottagas mot avgift efter särskild överenskommelse.

Tänk på

Vid större mängder verksamhetsavfall ska återvinningscentralerna kontaktas i förväg då kapacitetsbrist kan råda. Stora mängder verksamhetsavfall hänvisas till godkänd entreprenör. Om  bestämmelserna för företagskund inte följs har Borgholm Energi rätt att neka mottagning av verksamhetsavfall.

Frågor

Har du frågor eller funderingar – kontakta vår kundtjänst på telefon 0485-883 00 eller via e-post info@borgholmenergi.se. Du hittar även den nya prislistan här.