Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen på studiebesök på Moskogen i Kalmar

 

 

 

 

 

 

 

Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år. 2019 tillträder ny styrelse i samband med Bolagsstämman den 27 mars.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Carl Malgerud (M), ordförande
Mobil: 073- 071 54 10
E-post: carl.malgerud@borgholm.se

Joel Schäfer (S), första vice ordförande
Mobil: 073-527 00 92
E-post: joel@jsgd.se

Tomas Lind (FÖL), andra vice ordförande
E-post: tomas.lind@framtidoland.se

Ingvar Svensson (V)
Telefon: 0485-26348
E-post: 0485263481@telia.com

Birger Palm (S)
Mobil: 070-556 41 28
E-post: birger.palm@hotmail.com

Anders Nyholm (M)
Mobil: 070-511 16 96
E-post: anders.nyholm@telia.com

Daniel Nilsson (C)
Mobil: 073-937 21 72
E-post: danielegby@Hotmail.com

Styrelsens protokoll finns att läsa längst ner på denna sida. Den justerade versionen med namnunderskrifter förvaras på Borgholm Energi

Sammanträden 2019

16 januari
13 februari
14 mars
27 mars (bolagsstämma)
11 april
8 maj
12 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Bolagets ledningsgrupp

Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef

Markus Wertwein-Ros, chef VA Energi och Miljö

Åsa Amnér, verksamhetschef kost

Hans Johannesson, chef gata-park

Tobias Selldén, fastighetschef

Ingela Götberg, chef lokalvården

Anna Thisell, chef kommunikation och kundtjänst

Annika Karpfors, ledningsadministratör, VD-assistent

Filer & dokument