Styrelse och ledning

Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB har samma styrelse. Den utses politiskt efter kommunalvalet vart fjärde år. 2019 tillträdde ny styrelse på Bolagsstämman den 27 mars.

Styrelsens ordinarie ledamöter 2019 – 2022

Staffan Larsson (C), ordförande
Mobil: 070-591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se

Cecilia Ahlström (S), första vice ordförande
Mobil: 072-577 96 30
E-post: cecilia.ahlstrom@pol.borgholm.se

Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande
Mobil: 070-766 27 46
E-post: tomas.lind@pol.borgholm.se

Andreas Persson (S)
Mobil: 070-757 67 90

E-post: andreas.persson@pol.borgholm.se

Bert Carlsson (SD)
Mobil: 070-884 57 57
E-post: bert.carlsson@pol.borgholm.se

Anders Nyholm (M)
Mobil: 070-511 16 96
E-post: anders.nyholm@telia.com

Daniel Nilsson (C)
Mobil: 073-937 21 72
E-post: danielegby@Hotmail.com

Styrelsens protokoll finns att läsa längst ner på denna sida. Det justerade originalet med namnunderskrifter förvaras på Borgholm Energi.

Sammanträden 2019

16 januari
13 februari
14 mars
27 mars (bolagsstämma)
11 april
8 maj
12 juni
14 augusti
11 september
16 oktober
20 november
18 december

Bolagets ledningsgrupp

Anders Lindholm, VD

Jonas Svensson, ekonomichef

Markus Wertwein-Ros, chef VA Energi och Miljö

Åsa Amnér, verksamhetschef kost

Tobias Selldén, fastighetschef

Ingela Götberg, chef lokalvården

Anna Thisell, chef kommunikation och kundtjänst

Annika Karpfors, ledningsadministratör, VD-assistent

Filer & dokument