Styrelse och ledning

Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB har samma styrelse. Den utses politiskt efter kommunalvalet vart fjärde år. 2019 tillträdde ny styrelse på Bolagsstämman den 27 mars.

Styrelsens ordinarie ledamöter 2019 – 2022

Staffan Larsson (C), ordförande
Mobil: 070-591 51 94
E-post: staffan.larsson@pol.borgholm.se

Cecilia Ahlström (S), första vice ordförande
Mobil: 072-577 96 30
E-post: cecilia.ahlstrom@pol.borgholm.se

Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande
Mobil: 070-766 27 46
E-post: tomas.lind@pol.borgholm.se

Andreas Persson (S)
Mobil: 070-757 67 90
E-post: andreas.persson@pol.borgholm.se

Bert Carlsson (SD)
Mobil: 070-884 57 57
E-post: bert.carlsson@pol.borgholm.se

Anders Nyholm (M)
Mobil: 070-511 16 96
E-post: anders.nyholm@telia.com

Daniel Nilsson (C)
Mobil: 073-937 21 72
E-post: danielegby@Hotmail.com

Styrelsens protokoll finns att läsa längst ner på denna sida. De justerade originalen med namnunderskrifter förvaras på Borgholm Energi.

Sammanträden 2020

2020-02-20

2020-03-25

2020-05-20 Bolagsstämma

2020-05-28

2020-08-20

2020-09-24

2020-10-21

2020-11-26

Bolagets ledningsgrupp

Markus Wertwein-Ros
VD, chef VA Energi och Miljö

Jonas Svensson
Ekonomichef

Anna Thisell
Chef kommunikation och kundtjänst

Tobias Selldén
Fastighetschef

Annika Karpfors
Ledningsadministratör

Filer & dokument