Välkommen att jobba hos oss!

 

 

 

 

Borgholm Energi är verksamt inom elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall, elhandel, fastigheter, lokalvård, kost samt gator, parker och hamnar.
Ja, vårt spann är stort!

Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö. Vi bryr oss om våra kollegor och uppmuntrar varandra. Vi värdesätter nya idéer och sätt att arbeta. Teamandan är stark och vi uppskattar personer som gillar att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt – det är kul att gå till jobbet! Vägen till framgång är inte alltid spikrak, men vi ser motgångar som ett sätt att lära. De bidrar till bättre helhetslösningar. När vi lyckas så gillar vi att fira små och stora framgångar – tillsammans! Vår lokala förankring gör att vi alltid finns i närheten och har god kännedom om våra kommuninvånares behov.

Vi söker rörläggare/anläggningsarbetare

Vill du vara delaktig i framtidens utmaningar?

Borgholm Energi AB ansvarar för VA-ledningsnätet, en stor del av arbetet är att förvalta och underhålla, men även att planera och bygga för framtiden då efterfrågan är mycket stor.
Du kommer att ingå i ett mycket kompetent team av medarbetare och entreprenörer som underhåller vårt VA-ledningsnät. Du kommer ha stor inverkan på verksamhetens driftresultat genom de beslut du fattar baserat på din erfarenhet och tekniska kompetens.

Som rörläggare kommer du att bl.a. sköta driften av befintliga VA-ledningsnät och vara delaktiga i projektering, utförande och kontroll av nya VA-ledningar/VA-entreprenader. Tillsammans med annan BEAB personal utreda, planera, effektivisera och justera underhåll/underhållsplaner.

Beredskap ingår i tjänsten, med inställelsetid på max 1 timma. Du kommer att utgå ifrån Borgholm, men arbetet utförs i hela kommunen.

Vi rekryterar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Se mer information och ansök här.