De globala målen

Framtagandet av de Globala målen har letts av FN:s 193 medlemsstater. Processen har varit den mest transparenta i FN:s historia och har genomförts tillsammans med representanter från regeringar, näringslivet, forskare och aktörer från civilsamhället. Sveriges Regering skriver på sin hemsida att ”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.” I handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Syftet är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. En viktig del i arbetet med de globala målen är att berätta om dem och på så sätt öka kännedomen.

Vi på Borgholm Energi ser oss som en självklar del i omställningen till det hållbara samhället och vi arbetar aktivt med Sveriges miljömål samt är med och påverkar flera av målen i FN:s Agenda 2030.

Här kan du läsa mer om de globala målen, globalamalen.se