Vi har hållbarhet i fokus

Borgholm Energi har hållbarhet i fokus, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt för att uppnå en god livskvalitet för medborgarna i Borgholms kommun. För oss handlar det om våra kunders behov, omsorg om vår miljö, bra arbetsmiljö för våra medarbetare, god samhällsnytta och en sund ekonomi. Vi ser oss som en självklar del i omställningen till det hållbara samhället och vi arbetar aktivt med Sveriges miljömål samt är med och påverkar flera av målen i FN:s Agenda 2030. Vi lever upp till eller överträffar lagar och krav och strävar mot att ständigt förbättra verksamheten.