Leverantörfakturor

Information om alla inkomna fakturor till Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät med undantag för de som är sekretessklassade. Själva fakturan finns inte med men all data om dem.

Beskrivning
Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till bolagen indelat i:

Kolumn 1 – Fakturanummer
Kolumn 2 – År som fakturan inkom till kommunen
Kolumn 3 – Fakturans verifikationsnummer
Kolumn 4 – Leverantörens namn
Kolumn 5 – Fakturabelopp
Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.
Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.

Fakturor
Fakturor i excel-format:

2018
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Utgivare
Uttaget hanteras av ekonomiavdelningen.

Verksamhetsområde
Hela Borgholm Energis verksamhet.

Publiceringsdatum och senaste uppdatering
Från och med januari 2018 och uppdateras löpande kvartalsvis.

Avgift
Fritt från avgifter.

Villkor
Fritt att använda utan begränsningar.

Format
Som excel.

Begränsningar
Sekretessbelagda fakturor finns inte med i materialet.