Årsredovisningar från Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät

årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av organisationens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys.

Här kan du ta del av våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013