Ekonomi

 

 

 

 

 

 

Borgholm Energi Elnät AB är moderbolag i koncernen, som har ett dotterbolag: Borgholm Energi AB. Koncernen har en omsättning på ca 220 mkr. Moderbolaget svarar för mottagning och distribution av elenergi till ca 4 400 kunder i Borgholm-Köpingsvik med omnejd.

I dotterbolaget drivs verksamhet med produktion och leverans av fjärrvärme, egen elproduktion i vindkraftverk, uthyrning och förvaltning av bostäder och fastigheter samt ansvarar för VA-verksamhet och renhållning. Bolaget sköter även den kommunaltekniska verksamheten omfattande skötsel av gata, park, hamnar samt drift av kostverksamhet, lokalvård och transport.

Koncernen har drygt 100 anställda.