Ombyggnad av Vedkajen

Historia

Vedkajen är Borgholms Hamns äldsta kaj.

vedkajen

Den äldsta hamnanläggningen var ett fiskeläge som fanns redan på medeltiden och var beläget vid hamnvikens norra strand, idag Bäckmans park. Vid en grundgrävning i början av 1900-talet påträffades rester av en stensättning som förmodligen var fiskebåtarnas tilläggsplats, och strax norr därom en stenflisa som sannolikt varit upprest och tjänat som inseglingsmärke.

I mitten av 1800–talet gjordes en omfattande utvidgning av hamnen och den nya anläggningen till Kapelluddens sydvästra strand, idag yttre hamnen. Här byggdes en stenkaj, skyddad mot Kalmarsunds vågor av en vågbrytare av granit, på senare år förstärkt med granitblock på utsidan.

Vedbristen på det skogfattiga Öland var stor, och fram till 1950–talet var det åtskilliga skutlaster med ved som lossades vid Vedkajen , främst från Pataholm.

Renoveringen

Den nya kajen ska bidra till ett tydligare stråk mellan staden och hamnen, med ett trevligt trädäck för fritidsbåtar och promenerande.

Under ser ni en bild på ett ungefärligt slutresultat.

nya vedkajen

Invigdes den 10 juli 2015