Om kajor i Borgholm

Historiskt har man av sanitära skäl under decennier på olika sätt försökt hålla kajbeståndet på en rimlig nivå inom Borgholms stad. Genom åren har man provat olika metoder med varierande resultat. Tidigt hade man skottpeng som betalades ut mot uppvisande av fågelbenen, dvs. man fick betalt per benpar. Senare har man använt sig av fällor av olika slag, skrämmor som med ljud skulle skrämma kajorna på flykten, konstgjorda rovfåglar som monterats upp på utsatta platser, belysning av träd från olika vinklar samt avskjutning.

Problemet med kajor är inte på något vis unikt för Borgholm, många städer och samhällen upplever samma bekymmer och man jobbar med olika metoder för att hitta en acceptabel nivå på kajflockarna.

I Borgholms kommun har våra skyddsjägare under de senaste 20 åren haft ett stående uppdrag att under tiden oktober-mars skjuta av kajor framförallt inom Borgholms tätort. Avskjutningen sker på oregelbundna tider och oftast på kvällstid då kajorna har slagit sig till ro i träden.

Med mer än 40 års erfarenhet i denna fråga har man kommit fram till att avskjutning hittills varit den bästa åtgärden för att lösa problemet. Det jobbas även vidare med andra lösningar som i kombination med avskjutning kan lösa det sanitära problemet med för stora kajflockar. Avskjutning är dock, och kommer att vara, en del av vår vardag.

Annonsering i lokaltidning görs inför varje avskjutningsperiod.

På borgholmenergi.se använder vi oss av cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du detta. Läs mer om cookies.