Marknadsplatsen i Borgholm

För att hyra marknadsplatsen i Borgholm, kontakta  vår kundtjänst.

Ansökan om försäljningsplats på Borgholms marknad görs hos Lions i Borgholm:
www.lionsborgholm.se