Avgifter för hyra av torgplats eller marknadsplats

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019.

Torgtaxa

Dagavgifter (3 x 3 m)

Gågatuperioden 400 kr
Övrig tid 200 kr

Årsavgifter (3 x 3 m)

Glasskiosk 8 800 kr
Foodtruck 8 800 kr
Övriga årsplatser 8 800 kr
Per tillkommande m2 över 9 m2 2 500kr

Elavgifter och VA-avgift

Lottkiosk eller liknande 550 kr
Glasskiosk och Foodtruck 4 200 kr
Elanslutning av dagplats 75 kr
VA-anslutning av torgplats 1 500 kr

Marknadstaxa

Avgift per 3-metersplats 340 kr
Elavgift per plats 110 kr

Avgifterna betalas i förskott.

Hyra av lottkiosk och torgstånd

Hyra av lottkiosk kostar 750 kr/vecka exkl. moms (avser inte ideella föreningar).

Kostnad för transport och montering tillkommer.

Filer & dokument