Avgifter för nyttjande av allmän platsmark och uteservering

Förklaringar

Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april tom slutet av september.
A-läge: Storgatan, Västra- och Östra kyrkogatan inom området mellan Norra- och Södra Långgatan i Borgholm.
B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.
A-läge hamnar Borgholm, Byxelkrok, Sandvik och Kårehamn hamn.
B-läge hamnar Övriga hamnar i Borgholms kommun.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000kr.
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000kr.
Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr.
Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar.
Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse. (Ex. 2 000 => 4 000 => 8 000kr)
Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxor 2019

ALLMÄN PLATSMARK

Allmän platsmark Gågatuperioden Övrig tid
A-läge 800 200
B-läge 450 100
Dagtaxa 50 50

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.

Nytt efter beslut av Kommunstyrelsen 20180403 § 101:
Utan avgift för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Förutsättnings för detta är att polistillstånd för nyttjade av allmänplats mark finns.

GATUSERVERING

Gatuservering Gågatuperioden Övrig tid
A-läge 450 50
B-Läge 220 50

Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering.

ALLMÄN PLATSMARK I HAMN

Allmänplatsmark Högsäsong Övrig tid
Hamn A-läge 300 50
Hamn B-läge 150 50
Dagtaxa 50 50

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.

GATUSERVERING I HAMN

Gatuservering Högsäsong Övrig tid
Hamn A-läge 220 50
Hamn B-läge 150 50

Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.

 

På borgholmenergi.se använder vi oss av cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du detta. Läs mer om cookies.