Offentlig plats

 

 

 

 

 

 

Här har vi samlat information om vad som gäller för den som vill använda den offentliga marken i Borgholms kommun.

Våra gator, gångbanor, torg och parker är i huvudsak offentlig plats, platser som tillhör alla, men de används ibland till mycket mer än vad de upplåtits till från början. Gång-, cykel- och biltrafik får mer och mer försöka samsas med reklamskyltar, gatuförsäljare och uteserveringar.

Lokala ordningsföreskrifter

I kommunens lokala ordningsföreskrifter regleras frågor om ordning och säkerhet på offentliga platser inom kommunen. Exempel: lastning och lossning av gods, störande buller, affischering, placering av markiser, flaggor och skyltar vid gata, ambulerande försäljning, fyrverkerier, hundrastning. De lokala ordningsföreskrifterna finns på kommunens hemsida.