Kontroll av spillvattenanslutningar i Byxelkrok vecka 38-48

Alla fastigheter med kommunalt avloppssystem i Byxelkrok omfattas av en kommande inventering som Pollex AB kommer utföra på uppdrag av Borgholm Energi. Med start vecka 38 kommer alla berörda fastigheters spillvattenanslutning att kontrolleras för att utesluta felaktigt kopplade ledningar.

Läs mer