Fakturera Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät

Borgholm energi koncernen hanterar cirka 11 000 leverantörsfakturor varje år. En stor andel är fortfarande pappersfakturor men vi arbetar med att effektivisera vår hantering av fakturor genom att ta emot fler elektroniska fakturor. Det är bra både för miljön och ekonomin.

Vi föredrar elektroniska fakturor

Vi vill helst få elektroniska fakturor av dig som leverantör. Det system vi använder för detta är Svefaktura.

Svefakturor

Svefakturaformatet är standard för elektroniska fakturor inom offentlig förvaltning.

Faktura via e-post

Du kan skicka din faktura till oss via e-post till adressen BEAB.ekonomi@borgholmenergi.se

Pappersfakturor

Du kan även skicka pappersfakturor till oss om det passar dig bättre.

Fakturaadress
Borgholm Energi AB/Borgholm Energi Elnät AB
Box 55
387 21 Borgholm

Obligatorisk information på fakturor till oss

Det är viktigt att fakturor som skickas till oss innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VATnummer/FAskattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto
  • Beställarens referensnummer. Obs! Våra referenskoder har alltid sex siffror, inga mellanslag. Lägg inte till något mer i fältet.

Organisationsnummer

Firma: Borgholm Energi Elnät AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556020-7622

Firma: Borgholm Energi AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556527-7455