Fakturera Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät

Borgholm energi koncernen hanterar cirka 11 000 leverantörsfakturor varje år. En stor andel är fortfarande pappersfakturor men vi arbetar med att effektivisera vår hantering av fakturor genom att ta emot fler elektroniska fakturor. Det är bra både för miljön och ekonomin.

Obligatorisk information på fakturor till oss

Det är viktigt att fakturor som skickas till oss innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VATnummer/FAskattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto
  • Beställarens referensnummer. Obs! Våra referenskoder har alltid sex siffror, inga mellanslag. Lägg inte till något mer i fältet.

Organisationsnummer

Firma: Borgholm Energi Elnät AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556020-7622

Firma: Borgholm Energi AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556527-7455