Berätta för oss vad du tycker!

synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på Borgholm Energis service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen borgholmenergi.se.

När du skickar en synpunkt via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip, som ger alla medborgare rätt till insyn i kommuners och kommunala bolags arbete.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Personuppgifter

Vill du vara anonym lämnar du fälten nedan tomma. Önskar du få svar av oss måste du ange åtminstone ett sätt som vi kan kontakta dig på: adress, telefon eller e-postadress. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.