Så här gör du om du inte är nöjd

rättigheter

De allra flesta av våra kunder är nöjda men om vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar är du välkommen att höra av dig till oss. Vårt mål är att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, även när något har gått fel.

Kontakta först vår kundservice
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Tel 0485-88300 eller mail borgholm.energi@borgholm.se

Forfarande inte nöjd?
Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skicka in en reklamation till oss.

Adressen är: Borgholm Energi, Box 55, 387 21 Borgholm.
Eller lämna synpunkter i vårt webbformulär

Till hjälp för dig som kund kan nämnas konsumentverket eller Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Instanser för anmälan är:
Allmänna Reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Allmän domstol

Mark och miljödomstolen i Växjö (VA-ärenden)