Adressändring/flytt

flyttanmälan

Att flytta kräver lite planering, både när gäller att flytta ifrån en bostad och flytta till ett nytt boende. Det är mycket att tänka på oavsett om det är en fastighet för permanent boende, hyrd bostad eller fritidshus, som enbart utnyttjas en del av året.

Tänk på att minst 1-2 veckor före flytten anmäla det till oss, gärna tidigare. Observera att automatisk flyttanmälan genom adressandring.se inte sker! För att allt ska bli rätt för dig som kund och för att inga felaktiga fakturor ska skickas behöver vi få din anmälan. Det är mätare som ska läsas av och adress- och kontaktuppgifter som ska ändras.

Vissa avtal kan du ta med dig till din nya adress, andra måste avslutas eller tas över av den nya lägenhetsinnehavaren eller fastighetsägaren. Gällande elen ska du anmäla till ditt elnätsföretag (oss eller Eon) när du ska flytta. Meddela också oss om vi är ditt elhandelsföretag att du ska flytta och den nya adressen som elavtalet ska flyttas över till.

Nedan hittar du en blankett för att anmäla flytt/adressändring.

Du kan också anmäla adressändring genom att ringa kundtjänst på telefon 0485 – 883 00.

Anmälan för permanent avflyttning. Uppgifter om produktnummer, kundnummer finns på din faktura.

Utflyttande abonnent och adress dit slutfakturan ska skickas:

Ny adress:

Inflyttande abonnent (om uppgifter är kända):