Inställda vattenmätarbyten som kräver kundkontakt

Alla vattenmätarbyten som kräver kundkontakt ställs in tillsvidare som en försiktighetsåtgärd på grund av risken för spridning av Covid-19 coronavirus.