Inbjudan till samråd gällande Böda västra bevattningsdamm

Borgholm Energi AB avser att söka tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för redan utförd samt planerad avledning av grundvatten för att möjliggöra lagnings-, reparations- och underhållsarbeten av Böda västra bevattningsdamm på fastigheten Borgholm, Mellböda 24:1 samt tillfällig dämning av Böda kanal invid Böda västra bevattningsdamm.

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

Härmed inbjuds intresserade att delta i ett samrådsmöte /informationsmöte med efterföljande frågestund onsdagen 3 april kl. 17.00. Plats: Böda reningsverk, Mellbödagata 122 i Löttorp.

En beskrivning av verksamheten och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt för nedladdning här och finns även tillgänglig på Borgholm Energis kontor på Badhusgatan 4 i Borgholm.

Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du ställa frågor till Borgholm Energi AB:s miljötekniska konsult Daniel Glatz, Structor Miljö Öst AB, e-post: daniel.glatz@structor.se eller tel.nr. +46(0)480-226 23.

Synpunkter på projektet/verksamheten ska lämnas skriftligen senast 22 april 2019, till e-post: daniel.glatz@structor.se eller till Structor Miljö Öst AB, Daniel Glatz, Norra vägen 37, 3tr, 392 34 Kalmar.