Nabbelund

57° 20 N, 17° 05 E

nabbelund

Ställplatsfakta

Husbilar 30 platser
Toaletter 3 varav 1 handikapp
Duschar 2
El Ja 16 platser
Förhållande Omarkerade platser, grus
Betalning Kort el kontant till hamnkapten

 

Priser

Ställplats Avgift, kr/dygn
vecka 25-31 v. 18-24, 32-40 övrig tid el
Nabbelund 190 150 100 40

 

Kontakt

Hamnkapten är Anders Eriksson, tfn 0706 958313.