Lekplatser

lekplatser

Vi sköter underhåll och reparationer av lekplatserna i

  • Södra parken
  • Beckmanspark
  • Karlshöjd
  • Björkviken
  • Rosenfors
  • Markgatan
  • Hasselvägen

Är det något som är sönder eller om något behövs åtgärdas på lekplatserna felanmäl det omgående till Borgholm Energi.